Thông tin pháp lý cho sinh viên du học tại Úc, Victoria

Nguồn thông tin miễn phí cho sinh viên sinh sống tại bang Victoria.

English  |  中文  |  Tiếng Việt  |  Español

 

Cuộc sống du học đôi lúc có thể khó khăn. Hãy tìm kiếm sự hỗ trợ.

Những mẩu chuyện sau đây dựa trên những vấn đề pháp luật du học sinh đã gặp phải.

Tìm hiểu về những cá nhân và dịch vụ có thể giúp đỡ bạn.

Thông tin này được cung cấp miễn phí bởi Inner Melbourne Community Legal cho bạn sử dụng.

Thông tin được lập nên luật sư cộng đồng cùng với sự giúp đỡ của các du học sinh ở bang Victoria.

Đây không phải là lời khuyên pháp lý.

Bạn có thể liên hệ các dịch vụ liệt kê ở trên để được giúp đỡ cho vấn đề pháp lý của mình.

Muốn gợi ý một chủ đề hay cung cấp phản hồi? Email internationalstudents@imcl.org.au


Cảm ơn các tổ chức và cá nhân sau đây dã cho sự đóng góp và hỗ trợ của họ:

Nhận giúp đỡ miễn phí và bảo mật

Community Legal Centres (CLCs)

Community Legal Centres là các tổ chức cộng đồng độc lập cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người dân. Họ giúp đỡ những đối tượng không đủ tư cách nhận hỗ trợ pháp lý và không đủ khả năng thuê luật sư riêng.

Họ có thể cung cấp các thông tin, khuyến nghị và pháp lý miễn phí, và ở một số trường hợp các trợ giúp tiếp tục đến đối tượng du học sinh như bạn.

Những nơi khác có thể giúp bạn

Consumer Affairs Victoria (CAV)

Nếu bạn đang gặp khó khăn lấy lại tiền từ trường học hay nơi bạn ở, CAV có thể giúp đỡ bạn làm điều này.  

FineFixer

Nếu bạn cần giúp đỡ với một khoản tiền phạt, trang FineFixer có thể chỉ dẫn các bước để xử lý việc này.

Migration Agents Registration Authority (MARA)

Bạn chỉ nên nhận hỗ trợ nhập cư từ các đại lý di trú có đăng bạ. Để được hợp pháp cho phép để làm điều này, họ phải được liệt kê trên các đăng ký của đại lý di trú (Register of Migration Agents) được tổ chức bởi Migration Agents Registration Authority. Hãy kiểm tra sổ đăng ký trước khi chọn một đại lý di trú.

Overseas Students Ombudsman (OMO)

Nếu bạn nghĩ nhà cung cấp giáo dục tư của bạn không tuân thủ luật hay đối xử bất công với bạn, bạn có thể khiếu nại lên OSO. Họ có thể thảo luận với nhà cung cấp của bạn và điều tra, và họ có thể yêu cầu trường giải quyết vấn đề này. 

Residential Tenancies Bond Authority (RTBA)

RTBA giữ tất cả các khoản đặt cọc thuê nhà của Victoria.  Tiền cọc là một khoản tiền bảo đảm mà bạn trả khi chuyển vào một nơi để sống. Bạn nhận lại khoản này khi hết hợp đồng thuê nhà nếu không có hư hại gì tới nơi ở. 

Safe Steps

Nếu một thành viên gia đình hay đối tác tình cảm đang làm tổn thương bạn hoặc khiến bạn cảm thấy sợ hãi, buồn bã hoặc bị điều khiển, Safe Steps có thể giúp bạn qua lời khuyên qua điện thoại 24/7 miễn phí và các dịch vụ hỗ trợ chuyên gia.

Study Melbourne Study Centre (SMSC)

SMSC là một dịch vụ hỗ trợ được điều hành bởi Chính phủ Victoria cho tất cả sinh viên quốc tế tại Victoria. Bạn có thể nhận được thông tin, giới thiệu và hỗ trợ thiết thực từ họ và họ cũng có một nơi mà bạn có thể học tập.

Tenants Victoria

Nếu bạn gặp vấn đề về chỗ ở, Tenants Victoria có thể đưa lời khuyên qua điện thoại bằng ngôn ngữ của bạn. Họ cũng đem tới thông tin miễn phí trực tuyến bằng tiếng Anh và ngôn ngữ khác.

Victoria Legal Aid (VLA)

Nếu bạn có một vấn đề mang tính pháp lý, bạn có thể đọc thông tin pháp luật miễn phí trên trang mạng của VLA. Họ cũng có thể đưa lời khuyên pháp lý miễn phí qua điện thoại bằng ngôn ngữ của bạn và đôi khi đem đến sự hỗ trợ tiếp tục cho trường hợp của bạn.  

Victoria Police

Nếu bạn hay một người quanh bạn đang không an toàn, nếu có một trường hợp cấp cứu nghiêm trọng, hay nếu một người đã phạm tội, bạn có thể liên hệ Cảnh sát để được giúp đỡ.  

Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT)

Nếu bạn có tranh chấp với một người khác về các vấn đề như đồ đạc và dịch vụ hay thuê nhà, hoặc bạn không hài lòng với một quyết định của một cơ quan chính phủ, bạn có thể đệ trình lên VCAT. Nếu VCAT đồng ý với bạn, họ có thể thúc ép đối tượng kia xử lý vấn đề này. Bạn có thể tìm trực tuyến bằng ngôn ngữ của mình xem liệu VCAT có trợ giúp vấn đề của bạn hay không.

Victorian Ombudsman

Nếu bạn nghĩ nhà cung cấp giáo dục công của bạn không tuân thủ luật hay đối xử bất công với bạn, bạn có thể khiếu nại lên Victorian Ombudsman. Họ sẽ thảo luận với nhà cung cấp của bạn và điều tra, và họ có thể yêu cầu trường giải quyết vấn đề này.